Natural Horse Care DK

Vil du være hovtrimmer?


Uddannelsen som Certificeret Natural Horse Care Practitioner (NHC Practitioner) er en international, verdensomspændende, fremsynet, visionær og detaljeret hovtrimmeruddannelse.


Uddannelsen er den første hovtrimmeruddannelse i verden og har således været inspiration og grundlag for en voksende barfodsbevægelse verden over samt en del nyere hovtrimmeruddannelser.


Det er også her Paddock Paradise modellen blev udviklet ud fra adfærdsstudier af sunde vilde fritlevende heste, og Paddock Paradise modellen er således en stor og vigtig del af uddannelsen som NHC Practitioner.


Du søger om optagelse på uddannelsen som Natural Horse Care Practitioner på Jaime Jacksons side isnhcp.net.


Du vil kunne tage Step 2+3 i Danmark i 2023! 


In all my years as a hoof care specialist, I've yet to run into a horse that could not transition successfully to going barefoot (Jaime Jackson).En international uddannelse som hovtrimmer


Som studerende og færdiguddannet hovtrimmer bliver du en del af et levende og inspirerende miljø både lokalt her i DK, men også internationalt, da der er rig mulighed for at møde studerende, Practitioners samt instruktører fra andre lande, f.eks Italien, Holland, Østrig, Tyskland, Portugal, USA, Canada, UK, Slovenien, Australien,  Kazakhstan, Dubai og Malaysia.


I Danmark kan vi tilbyde studiehjælp, både i forbindelse med den teoretiske del, men vi hjælper også gerne med den praktiske.

F.eks mødes vi af og til og trimmer kadaverhove eller gennemgår faglige emner. Har du problemer med at finde øveheste undervejs i forløbet , kan vi også være behjælpelige med det.


Desuden er du altid velkommen til lejlighedsvist at køre med en af os. Også inden uddannelsens start.  

Det er rart at se, hvordan det foregår ’ude i felten’ og altid rart og givende at snakke med en anden studerende eller en færdiguddannet NHC Practitioner.


Uddannelsens opbygning


Uddannelsen er opbygget med fokus på forbedring af hestevelfærd samt rehabilitering og forebyggelse af sygdomme/livstilssygdomme.

En sundere hest, giver en sundere hov. Men hvordan ser den sunde hest og den sunde hov ud? Og hvordan kan vi via fodring, management, hovpleje og vores brug af hesten nå derhen?


Lidt groft sagt arbejder en NHC Practitioner ikke med symptombehandling og hurtige løsninger, men med på sigt, i samarbejde med ejeren, at skabe en sund og langtidsholdbar hest.


Der gives en grundig viden i hestens adfærd, evolution, biotoper, stress, biomekanik, fødekilder, flokstruktur, anatomi, fysiologi og patologiske (sygdomsrelaterede) tilstande, og hvordan alle disse komponenter har indvirkning på hinanden. Både på godt og ondt.

Uddannelsen har således stærke komponenter fra både den biologiske, zoologiske og veterinære verden, hvilket giver et alsidigt, homogent og spændende forløb.


Uddannelsens indhold


Hjørnestenen  er et meget grundig og  uddybende hovtrim på et teknisk meget højt niveau.

Der arbejdes med arbejdsstillinger, håndtering af hesten, håndtering af værktøjet og selve hovtrimmet. Du lærer på millimeter at udføre et naturligt hovtrim i forhold til de anatomiske dele og bærende strukturer, som en hov biologisk set har med nøje viden om, hvad der skal efterlades, og hvad der skal fjernes.


Der undervises også i, hvad dette trim gør ved hestens biomekanik på kort og lang sigt. Både i kroppen og i hoven.

Heldigvis ved vi, hvordan en sund naturlig hov ser ud, da dette er veldokumenteret ud fra målinger af 1500 hove fra vilde fritlevende heste med hove uden patologiske forandringer.


Denne hovmodel virker selvsagt på alle heste, da vores tamheste og de vilde fritlevende heste har samme DNA og samme biologi og tilhører samme art. Se alle 10 trin nedenfor.


Opmåling af hoven


Fra ovennævnte målinger er lavet en opmålingsmodel, der anvendes ved alle hovtrimninger.


Målingerne giver trimmer og ejer mulighed for at følge hestens og hovens udvikling over tid. Desuden angiver den en præcis guide til, hvor meget eller hvor lidt hoven skal trimmes, især vigtigt ved patologiske eller deforme hove.


Derved sikres, at hoven aldrig overtrimmes og hesten ikke såres, eller omvendt, at der ikke tages for lidt af med andre konsekvenser til følge. Målingerne kræver nøje kendskab til hovens anatomi og fysiologi samt udvikling over tid under udefrakommende påvirkninger. Dette er et overordentligt vigtigt redskab for en NHC Practitioner, så man ikke trimmer ud fra øjemål eller gætterier. Den studerende bliver undervist i grundig og korrekt brug af hovmåleren.


Kvalitetssikring af din uddannelse som hovtrimmer


Undervejs i uddannelsen bliver du som et obligatorisk krav undervist af mindst 3 forskellige instruktører.

Desuden sendes to videoer til USA for vurdering af Jaime Jackson selv. Derved er du altid under mindst 4 instruktørers bevågenhed, og dette giver både uddannelsen og dig en kvalitetssikring, der er helt unik.


Som færdigguddannet NHC Practitioner underskriver du en ISNHCP ed/tro og love erklæring. Denne ed skal sikre, at alle Practitioners overholder de etiske og faglige standarder, de er undervist i.


Derved har hesteejeren også en klagemulighed, hvis de mener, at deres hovtrimmer ikke overholder de faglige og etiske standarder. Der kan klages til ISNHCP og i værste fald kan trimmeren udelukkes fra ISNHCP’s officielle practitioner liste.


Uddannelsens varighed


Uddannelsen tager 1-2 år, afhængigt af dit erfaringsgrundlag, og hvor god tid du har til at øve og tage på kurser. Se alle 10 trin beskrevet kort nedenfor.


Din fremtid som NHC Practitoner


Som NHC Practitioner har du mulighed for at skabe din egen hovtrimmer praksis med dertilhørende rådgivning. Du kan også lave praksisfællesskaber med andre NHC Practitioners.


Der er hårdt brug for veluddannede hovtrimmere, da efterspørgslen er stor, og der er brug for hestefagfolk, der ved noget om hesten som art og dens biologi, og hvordan vi integrerer det med vores klima og behovet for hesten som hobbydyr.


En NHC Practitioner kan arbejde fuldtid eller deltid med sit fag.


Der er også mulighed for efteruddannelse som instruktør, hvor du kan undervise danske og udenlandske studerende. Og har du lyst til bare at lave en clinic eller et foredrag i ny og næ, kan dette også være et sjovt og givende afbræk i hverdagen.


Optagelse på uddannelsen som NHC Practitioner


Du søger om optagelse på Jaime Jacksons side: www.isnhcp.net. Du kan umiddelbart efter optagelse gå i gang med Step 1 (teoretisk selvstudie med afsluttende online test).


Du kan tage din uddannelse som NHC Practitioner i Danmark 


I Danmark nu har vi 1 instruktører, så man skal modtage undervisning hos instruktører i udlandet.


 • Step 2/3: Næste gang i 2023 (nationale og internationale studerende)


Pris 95oo kr. eks. moms.
Step 4 bliver afholdt i løbet af sommer/efterår. Dato og lokation aftales med deltagerne på holdet.Der undervises efter følgende bøger:


 • ISNHCP Natural Trim Training Manual
 • The Hoof Balancer (Instructional Book)

 • Laminitis: A Plague of Unconscionable Proportions -- Healing and Protecting Your Horse Using Natural Care Principles and Practices

 • The Natural Horse: Lessons From the Wild

 • The Natural Trim: Principles and Practice

 • The Natural Trim: Basic Guidelines.

  Subtitle: "Trim Mechanics, Biodynamics, and Healing Forces in Paddock Paradise: Working with Nature to Create the Perfect Hoof"

 • The Natural Trim: Advanced Guidelines

  Subtitle: "Healing Pathology in the 4th Dimension"

 • The Healing Angle: Nature's Gateway to the Healing Field

 • Paddock Paradise: A Guide to Natural Horse Boarding

 • Natural Horse Care Bulletin SeriesHovstanderen med værktøj
Hovstanderen med værktøj
Vores hovstander indeholder værktøjet og støtter samtidig hestens ben. Vi noterer alle målinger før og efter trimmet. Photo: Giulia Lopardo
Clinics trin 2 og 3
Clinics trin 2 og 3
Vi lærer at forklare det naturlige trim, hestens diæt, horsemanship og Paddock Paradise for fremtidige klienter og kunder.
88A747FB-1335-4692-873B-E4A7BE61E7AC_1_105_c
88A747FB-1335-4692-873B-E4A7BE61E7AC_1_105_c
3819C225-2F76-4145-98BA-54B7128F16C1_1_105_c
3819C225-2F76-4145-98BA-54B7128F16C1_1_105_c

Eksempel på eksamensvideo (Step 3):

Det er en god ide at læse hele beskrivelsen af uddannelsens 10 trin igennem på siden: Overview of ISNHCP Training Steps & Fees.


Step 1 Teoretisk selvstudie med afsluttende online test.

Via bogen: “Traning Manual, ISNHCP Natural Trim Training Program” guides den studerende igennem Jaime Jacksons bøger: Paddock Paradise, The Hoof Balancer, The Healing Angle, Laminitis, The Natural Trim, The Natural Horse, samt en række artikler, power point foredrag og quizzes. Selvstudiet afsluttes med en online test.
 

Step 2 Kadaver trim clinic.

De studerende får mulighed for at afprøve noget af teorien fra Step 1, hvor der øves naturligt trim på kadaver hove. Der er typisk 4-6 studerende på en Step 2+3 clinic, som afholdes af en AANHCP Field Instructor og en AANHCP Field Instructor – Clinician.

Denne clinic afholdes ofte sammen med Step 3 og består tilsammen af  6-8 undervisningsdage.
 

Step 3 Sequencing clinic.

Sequencing er en vigtig og fundamental del af uddannelsen. Sequencing sikrer at trimmeren kan arbejde sikkert med værktøjet, samt håndtere og kommunikere med hesten på en human og fair måde, samtidig med at der er fokus på arbejdsstillinger, der skåner trimmerens krop. Step 3 afsluttes med eksamensvideo, hvor Jaime Jackson kommer med tilbagemeldinger til den enkelte studerende. Der er eksempler på Step 3 videoer godkendt af Jaime Jackson på vores YouTube kanal.


Step 4 Live Horse Trim clinic.

Én til én undervisning hvor den studerende forberedes til ”Field Mentorships” i Step 5. I Step 4 sættes øvelserne fra Step 2 og 3 sammen og den studerende trimmer på levende heste for første gang. Step 4 afsluttes med eksamensvideo, hvor det igen er Jaime Jackson der giver den enkelte studerende tilbagemelding.


Step 5 Field Mentorships.

Step 5 består af minimum 10 mentorships, hos minimum 3 forskellige instruktører, hvor den studerende under vejledning af en instruktør trimmer heste – en slags mesterlære. Det er op til instruktørerne at vurdere, hvornår den enkelte studerende er klar til Step 6 – Student Practitioner Level 1.


Step 6 Student Practitioner Level 1 Exams.

Step 6 består af både en skriftlig og praktisk eksamen, hvor alle de nyerhvervede færdigheder demonstreres.


Step 7 Student Practitioner Level 1 Status.

Den studerende kommer på listen over Level 1 studerende i AANHCP, hvilket betyder at den studerende må tage kunder ind og trimme og vejlede hesteejere i ”De fire søjler”. 


Step 8 Student Practitioner Level 2 Exams.

Eksamen består både af en praktisk og skriftlig del. Den skriftlige del er en rapport om et emne som bliver tildelt af ISNHCP. I den praktiske del skal man vise sine færdigheder i forhold til både trimning og sequencing.


Step 9 ISNHCP Practitioner Status

Efter endt eksamen optages man nu som uddannet ISNHCP Practitioner i AANHCP.


Step 10 Continuing education 

Som ISNHCP Practitioner under AANHCP forpligter man sig til fortsat at holde sig opdateret inden for den nyeste viden og udvikling.