Natural Horse Care DK

Om naturlig opstaldning, fodring, trim og horsemanship

Jaime Jackson har samlet sine 40 års erfaringer med heste i fire hovedpunkter, som han kalder De Fire Søjler (The Four Pillars). Vi beskriver hver af de fire søjler nedenfor. Du kan læse meget mere i hans bog The Natural Horse: Lessons from the Wild, 1992. Vil du vide mere, så afholder vi clinics i naturlig hovpleje løbende henover året. Kig på siden Clinics eller i vores kalender på facebook, hvornår vi er i din landsdel og husk, det kræver vores basiskursus først.


 The natural trim does not create naturally shaped hooves. As in the wild, naturally shaped hooves are "shaped" by the lifestyle of the animal (Jaime Jackson).

1. Naturlig opstaldning

Natural boarding er et naturlig hestehold, som skaber et interessant liv, hvor hestens adfærdsmæssige behov tilgodeses. Paddock Paradise er et eksempel på en model, der forsøger at efterligne hestens naturlige miljø ved at etablere ”naturens lektioner” i  et foldsystem. En del af princippet er at hesten lever i flok, går ude 24/7 og fodres med hø ad libitum. Via stisystemer, bevæger hestene sig på spor som fører dem frem til forskellige foderstationer og aktivitetsområder, hvor æde/drikke, hvile/sove, vedligehold og social adfærd udføres. Ved at tilgodese disse behov, styrkes både hestens fysiske og mentale tilstand og risikoen for skader og stereotype adfærd mindskes. #FriendsForageFreedom

2. Naturlig fodring

En vigtig del af Natural Horse Care er at fodre hesten med så naturlig diæt som muligt.  I et naturligt hestehold dækkes størstedelen af hestens næringsbehov med hø med lavt sukkerindhold, samt tilskud af vitaminer og mineraler. Hertil kan forskellige buske, træer og forskellige urter etableres som en del af Paddock Paradise. Vand skal være tilgængeligt hele tiden. Grønne græsmarker undgås, da det øger risikoen forfangenhed og stofskiftesygdomme (Whole horse diesases, laminitis, founder, cushing, EMS). #FriendsForageFreedom

3. Naturlig Horsemanship

Natural Horsemanship omhandler måden vi kommunikere og samarbejder med hesten på. Forholdet mellem menneske og hest skal være bygget på respekt og tillid. Vi skal respektere hestens biologi, såsom dens naturlige instinkter, gangarter, temperament , dominans og adfærd, samt alder og køn. En NHC practitioner vil i forbindelse med det naturlige trim have stor fokus på Sequencing, som bl.a. indebærer håndtering af hesten med stor fokus på sikkerhed og kommunikation.


4. Naturligt trim

Et naturligt trim defineres ved at efterligne det slid, der ville være på hestens hove, hvis den levede i et naturligt miljø som fx US Great Basin. Slidmønstrene fortæller os mange ting. Fx at hesten bærer vægten perifert på hoven (hovvæggen). Denne konklusion blev draget ved at placere de vildtlevende hestes hove (ca. 1500 stk) på et fladt underlag. Når hovene blev placeret på et fladt underlag, blev det tydeligt, at hovvæggen naturligt runder sig selv (Mustang Roll) ved overgangen mellem den ydre pigmenterede og den indre upigmenterede del af hovvæggen, sidstnævnte også kaldet vandlinjen.


Alle strukturer af hovens underside bærer i forskellige sammenhænge vægt, men i relation til et fladt underlag er stråle, sål, den hvide linje og den pigmenterede del af hovvæggen passivt vægtbærende, mens vandlinjen er aktivt bærende. Det er derfor vi trimmer hoven på en sådan måde, at vandlinjen profileres og forbliver aktiv, og dermed er den nederste del af hoven på et fladt underlag.


Når vi trimmer hoven på denne måde og samtidig tager hensyn til hestens biologi, hvad angår kost, opstaldning og anvendelse, bevæger vi hoven hen imod en cyklus, hvor hovsliddet og hestens vægtbærende kræfter komplimenterer og forstærker hinanden, også kaldet ’the cycle of reinforcement’.


  1. Nipper Dragging: Når hoven er renset med hovrenser og børstet, renser vi sålen med en teknik, der kaldes ‘nipper dragging’. Ved nipper dragging renses det døde og overskydende sål væk ved med meget let og forsigtig hånd at skrabe med hovtangens flade side hen over sålen fra strålen og ud mod hovvæggen. Derved undgår vi, at der tages for meget af, eller at der laves skade på den levende sål. Man får også en rigtig god fornemmelse af sålens tekstur og tilstand. Informationer, der er vigtige i helhedsbilledet af hestens og hovens sundhed.
  2. Reduktion af hovvæg: Når hoven er ‘nipper dragget’, altså sålen forsigtigt renset, er næste skridt at nedbringe længden på hovvæggen. Det er det, beslagsmeden ofte bruger hovklingen til, men vi bruger altså hovtangen, dels fordi vi har den i hænderne i forvejen, så det sparer en arbejdsgang, dels fordi den er et  dejligt fintfølende værktøj. Det er nemlig uhyre VIGTIGT, at hovvæggen klippes i den rigtige vinkel i forhold til sålen. Vi klipper hele vejen rundt inklusiv hælene og lægger inderste del af tangen, så den flugter med sålens hældning. På den måde bevarer vi sålens relative konkavitet, så vandlinjen efter næste skridt vil træde frem.
  3. Mustang Roll: Når vi har hovvæggen ned, kan vi påbegynde et såkaldt ‘Mustang Roll’. Ved Mustang Roll gør vi den yderste pigmenterede del af hovvæggen passivt bærende. Fordi vi netop har trimmet hovvæggen ned i en hældning, der følger sålens konkavitet, vil vandlinien blive aktivt bærende, og den hvide linie og sålen forbliver passive. Vandlinien er den hårdeste del af hovvæggen. Det er dokumenteret på 1500 hove fra vildtlevende heste i Nevada, at det er den aktive bærende del af hoven. Det giver mening, da vandlinien indeholder relativt mere vand, hvilket gør ‘cementen’, der holder horntrådene sammen, hårdere og mere slidstærk. Vandlinjen er derfor en vigtig komponent i det naturlige trim.
  4. Afsluttende finpudsning: Til slut sliber vi hoven med groft sandpapir (med undtagelse af kronranden) for igen at efterligne det naturlige slid set hos de vilde fritlevende heste i Great Basin, Nevada, US.

Se Jaime Jackson demonstrere sequencing på en af sine egne heste, Lompoc, USA:

Tag en tur rundt på Jaime Jacksons Paddock Paradise, Lompoc, USA: