Natural Horse Care DK

Jaime Jacksons besøg i Danmark 2022

 Jaime Jackson besøgte Danmark i maj-juni 2022. Det var en kæmpe oplevelse for os alle i Natural Horse Care DK og alle andre som havde fornøjelsen af at møde ham. Under besøget underviste Jaime Jackson både studerende og undervisere fra Danmark, Holland og England. To danske Natural Horse Care Practitioners bestod deres eksamen som undervisere (Field Instructor). Det betyder, at du nu kan gennemføre uddannelsen som hovtrimmer (Natural Horse Care Practitioner) i Danmark. 


Jaime Jackson gentog igen og igen: "Be kind to them". Hele tanken bag Natural Horsecare er at skabe et så sundt og naturligt liv for hestene som muligt. En stresset hest er ikke en sund hest. Det betyder ikke, at vi ikke kan bruge og arbejde med vores heste, vi skal bare være klar over, hvordan vi påvirker hesten, og hvordan vi bedst muligt arbejder med den. Det gælder både, hvordan vi agerer, når vi besøger flokken på ‘deres side af hegnet’. Hvordan vi håndterer hesten, når vi henter den ud fra flokken, uanset om det er til træning, hyggestrigling, ridning, et besøg af trimmer, dyrlæge eller andet. Derfor: Be kind to them.


Copyrights/Credits: AANHCP, ISNHCP, Naturalhorsecare.dk